Fisk og fugl

For en god følelse å komme inn på eiendommen og se at det har vært noen og arbeidet! Hullet til bergvarmen er ferdig. Det har blitt gravd grøft mellom kraftstasjonen og huset der strømledninga som vises i bildet skal legges sammen med nettverk og rørene til bergvarmen. Pumpa til bergvarmen står klar i kjelleren. Camilla fra…

Details