Produsere, konsumere, sortere

Rehabilitering kan generere mye avfall. Veldig mye avfall. Dersom man ikke tenker seg litt om kan man ende opp med mange turer i restavfallcontaineren på dynga. Vi prøver å rive så forsiktig som mulig, slik at lister, panel og reisverk kan gjenbrukes i senere prosjekter. Deretter sorterer vi så godt vi kan underveis,

Details